ISSN 2587-1145

TR    ENG

 

Cilt : 1 Sayı : 1 Yıl : 2018

Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Search


: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Edtöryal
Editorial

Sayfa I

ARAŞTIRMA
2.
Kardiyak X Sendromu Olan Hastalarda Serum Gama Glutamiltransferaz Düzeyi
Serum gama-glutamyltransferase level in patients with Cardiac Syndrome X
Aydın Rodi Tosu, Mahmut Uluganyan, Derya Öztürk, Muhammed Hulusi Satılmışoğlu, Fatih Uzun, Aydın Yıldırım
doi: 10.5222/ICVSR.2018.54264  Sayfalar 1 - 6

3.
Ülkelerin Gelir Durumu ve Kardiovasküler Yayın Performansı, Kardiovasküler Mortalite Oranlarını Etkiler mi?
Does Countries’ Income Status and Cardiovascular Research Performance Effect Cardiovascular Mortality Rates?
Gülay Ekinci, İhsan Bakır
doi: 10.5222/ICVSR.2018.09719  Sayfalar 7 - 19

OLGU SUNUMU
4.
Behçet Hastalığında İlyak Arter Anevrizmasının Tamirinin Nadir Bir Komplikasyonu: Psoas Kas Apsesi
A Rare Complication of Iliac Artery Aneurysm Repair in Patient with Behçet’s Disease: Psoas Muscle Abscess
Onur S. Göksel, Helin El, Akif Önalan, Emre Gök, İhsan Bakır, Ufuk Alpagut
doi: 10.5222/ICVSR.2018.32932  Sayfalar 20 - 23

5.
Koroner Olmayan Çıplak Metal Stent Enfeksiyonu: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Non-Coronary Bare Metal Stent Infection: A Case Report and Review of Literature
P. Astarci, M. Elens, J. Possoz, V. Lacroix, R. Verhelst
doi: 10.5222/ICVSR.2018.25733  Sayfalar 24 - 29

6.
Ön Mediasten Kitleleri, Koroner Baypas Greft Cerrahisi ile Birlikte Kombine Yapılabilir mi?
Can Anterior Mediastinal Masses be Managed Concomitantly During Coronary Artery Bypass Graft Surgery?
Erman Bağatürk Öztürk, Ersin Kadiroğulları, Taner İyigün, İhsan Bakır
doi: 10.5222/ICVSR.2018.76486  Sayfalar 30 - 34

7.
Süperiyor Sulkus Tümöründe Posterolateral İnsizyonla Transaksiller Yaklaşım
Transaxillary Approach Through Posterolateral Incision for Superior Sulcus Tumor
Murat Akkuş
doi: 10.5222/ICVSR.2018.98608  Sayfalar 35 - 39

8.
Rezeksiyon mu Koruma mı?
Do you 'Resect' or 'Respect' ?
Çağla Canbay, Ömer Ali Sayın, Onur Selçuk Göksel, İhsan Bakır
doi: 10.5222/ICVSR.2018.08208  Sayfalar 40 - 42 
Copyright © 2018 ICVSR All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale