ISSN 2587-1145

TR    ENG

 

Volume : 1 Issue : 1 Year : 2018

Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print Submit Your Article
 
  Search


Can Anterior Mediastinal Masses be Managed Concomitantly During Coronary Artery Bypass Graft Surgery? []
. 2018; 1(1): 30-34 | DOI: 10.5222/ICVSR.2018.76486  

Can Anterior Mediastinal Masses be Managed Concomitantly During Coronary Artery Bypass Graft Surgery?

Erman Bağatürk Öztürk, Ersin Kadiroğulları, Taner İyigün, İhsan Bakır
Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic, and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital,Istanbul,Turkey

The incidence of incidentally detected anterior mediastinal masses before coronary bypass grafting is increasing in recent years. In case of detection of these patients treatment planning creates controversies related to combined intervention or taking biopsies before decision-making. If this mass is by chance a thymoma then this mass can be excised at the same session through median sternotoımy. In this paper, surgical treatment of a 60-year-old patient whose anterior mediastinal mass was incidentally detected, and totally removed before coronary artery bypass surgery was presented. Excision of anterior mediastinal masses can be performed concurrently with cardiac surgeries through
sternotomy incision.

Keywords: Anterior mediastinal mass, coronary artery bypass graft, combined treatment


Ön Mediasten Kitleleri, Koroner Baypas Greft Cerrahisi ile Birlikte Kombine Yapılabilir mi?

Erman Bağatürk Öztürk, Ersin Kadiroğulları, Taner İyigün, İhsan Bakır
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul,Türkiye

Koroner bypas operasyonlarından önce rastlantısal tespit edilen ön mediasten kitleleri görülme olasılığı son yıllarda artmaktadır. Bu hastaların tespiti durumunda, tedavi planı halen kombine girişim uygulanması veya daha önce biyopsi alınıp karar verilmesi açısından tartışma yaratmaktadır. Bu kitlenin timoma olması olasılığında median sternotomiyle aynı anda kitlenin eksizyonu da yapılabilmektedir. Bu yazıda, 60 yaşındaki bir hastanın, koroner arter bypas cerrahisi öncesinde rastlantı sonucu saptanmış ve aynı seansta total olarak çıkarılmış ön mediasten kitlesinin cerrahi tedavisi sunulmuştur. Ön mediasten kitlelerinin eksizyonu, sternotomi ile yapılan kalp ameliyatları ile eşzamanlı yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Ön mediasten kitle, koroner baypas greft, kombine tedavi


Erman Bağatürk Öztürk, Ersin Kadiroğulları, Taner İyigün, İhsan Bakır. Can Anterior Mediastinal Masses be Managed Concomitantly During Coronary Artery Bypass Graft Surgery?. . 2018; 1(1): 30-34

Corresponding Author: Erman Bağatürk Öztürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019 ICVSR All Rights Reserved
Home        |        Contact
LookUs & OnlineMakale