ISSN 2587-1145

TR    ENG

 

Volume : 1 Issue : 1 Year : 2018

Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print Submit Your Article
 
  Search


Serum gama-glutamyltransferase level in patients with Cardiac Syndrome X []
. 2018; 1(1): 1-6 | DOI: 10.5222/ICVSR.2018.54264  

Serum gama-glutamyltransferase level in patients with Cardiac Syndrome X

Aydın Rodi Tosu1, Mahmut Uluganyan2, Derya Öztürk1, Muhammed Hulusi Satılmışoğlu1, Fatih Uzun1, Aydın Yıldırım1
1Clinic of Cardiology, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Center Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Clinic of Cardiology, Kadirli Government Hospital, Osmaniye, Turkey

INTRODUCTION: Cardiac syndrome X is still an unknown disease exactly. The most accepted pathogenesis is microcirculatory dysfunction. As an antioxidant, gamma-glutamyltransferase plays an important role in vascular function. In this study we aimed to examine the relation between cardiac syndrome X and serum gamma-glutamyltransferase level.
METHODS: The study population consisted of 58 patients and 44 control subjects. Patients fulfilling cardiac syndrome X criteria which are; angina, positive treadmill test and normal coronary angiography, were includedin the study.
RESULTS: Both groups were similar in terms of age, body mass index, smoking status and diabetes mellitus history (p=0.686, p=0.424, p=0.76 and p=0.503 respectively). The cardiac syndrome X group consisted of significantly greater number of female and hypertensive patients (p=0.022 and p=0.048, respectively). Baseline laboratory parameters, glucose, creatinine, hemoglobin, lipid profile and liver enzymes were similar for both groups. Cardiac syndrome X group had very significantly higher level of serum gamma-glutamyltransferase level than the control group (p=0.000000006).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The present study demonstrated that highly significant relation is found between cardiac syndrome X and serum gamma-glutamyltransferase level.

Keywords: Gamma-glutamyltransferase, cardiac syndrome X, microcirculatory function, antioxidant


Kardiyak X Sendromu Olan Hastalarda Serum Gama Glutamiltransferaz Düzeyi

Aydın Rodi Tosu1, Mahmut Uluganyan2, Derya Öztürk1, Muhammed Hulusi Satılmışoğlu1, Fatih Uzun1, Aydın Yıldırım1
1İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Kadirli Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Osmaniye, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kardiyak sendrom X hâlâ tam olarak bilinmemektedir. En sık kabul edilen patogenez mikrovasküler disfonksiyondur. Bir antioksidan olarak gama-glutamiltransferaz vascular fonksiyonda önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada kardiyak sendrom X ile serum gama-glutamiltransferaz düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma popülasyonu 58 hasta ve 44 kontrol deneğinden ibaretti. Anjina pektoris, pozitif koşu bandı testi ve normal anjiyografi bulguları gibi kardiyak sendrom X kriterlerini karşılayan hastalar çalışmaya alındı.
BULGULAR: Her iki grup yaş, vücut kitle indeksi, sigara içme durumu ve diabetes mellitus öyküsü açısından benzerdi (sırasıyla, p=0.686, p=0.424, p=0.76 and p=0.503). Kardiyak sendrom X grup anlamlı derecede daha fazla sayıda kadın hasta ve hipertansif hastalardan ibaretti
(sırasıyla p=0.022 ve p=0.048). Başlangıçta laboratuvar parametreleri, kreatinin, hemoglobin, lipit profili ve karaciğer enzimleri her iki grupta benzerdi. Kardiyak sendrom X grubunda serum gama-glutamiltransferaz düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha yüksekti (p=0.000000006).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma kardiyak sendrom X ile serum gamaglutamiltransferaz düzeyi arasında yüksek derecede önemli bir ilişkinin bulunduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Gama-glutamiltransferaz, kardiyak sendrom X, mikrodolaşım disfonksiyonu, antioksidan


Aydın Rodi Tosu, Mahmut Uluganyan, Derya Öztürk, Muhammed Hulusi Satılmışoğlu, Fatih Uzun, Aydın Yıldırım. Serum gama-glutamyltransferase level in patients with Cardiac Syndrome X. . 2018; 1(1): 1-6

Corresponding Author: Aydın Rodi Tosu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019 ICVSR All Rights Reserved
Home        |        Contact
LookUs & OnlineMakale