ISSN 2587-1145

TR    ENG

 

Volume : 1 Issue : 1 Year : 2018

Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print Submit Your Article
 
  Search


Do you 'Resect' or 'Respect' ? []
. 2018; 1(1): 40-42 | DOI: 10.5222/ICVSR.2018.08208  

Do you 'Resect' or 'Respect' ?

Çağla Canbay, Ömer Ali Sayın, Onur Selçuk Göksel, İhsan Bakır
Department Of Cardiovascular Surgery,ıstanbul University,ıstanbul,turkey

Isolated tricuspid valve infective endocarditis (TVIE) is a rare clinical entity. TVIE is mostly associated with intravenous drug use. Surgical treatment requires when medical treatment is failed, large vegetations and septic pulmonary embolism. A 32 years old male with a history of drug use was admitted to hospital because of fever and chills. Computed tomography confirmed septic pulmonary embolism. Transthoracic echocardiography (TTE) showed severe tricuspid regurgitation, patent formen ovale and mobile, large vegetations on the leaflets of tricuspid valve (TV). Surgical correction consisted of extensive debridement of infective tissues on the leaflets and monocuspidisation of anterior and posterior leaflets of TV with ring annuloplasty. Trace TV insufficiency was revealed in TTE. Postoperative period was uneventful and the patient was discharged after 6 weeks of antibiotic treatment. TVIE operations can be performed with low operative morbidity and mortality. Septic pulmonary embolism, large vegetations, and failed medical therapies are important indications for early operation for TVIE. Earlier surgical correction will prevent further pulmonary and systemic embolism and further destruction of TV leaflet tissue, in addition to increasing the chance of TV repair.

Keywords: Tricuspit valve infective endocarditis, valve repair, septic pulmonary embolism


Rezeksiyon mu Koruma mı?

Çağla Canbay, Ömer Ali Sayın, Onur Selçuk Göksel, İhsan Bakır
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,i̇stanbul

İzole triküspid kapak enfektif endokarditi (TVIE) nadir görülen bir klinik tablodur. TVIE çoğunlukla intravenöz ilaç kullanımı ile ilişkilidir. Büyük vejetasyonlar ve septik pulmoner emboli, tıbbi tedavi başarısız olduğunda, cerrahi tedavi gerektirir. Uyuşturucu kullanma öyküsü olan 32 yaşında erkek hasta ateş ve titreme nedeniyle hastaneye yatırıldı. Tomografisi septik pulmoner emboliyi doğruladı. Transtorasik ekokardiyografi (TTE), triküspid kapakçıklarda (TV) ciddi triküspit regürjitasyon, patent formen ovale ve mobil, büyük vejetasyonlar gösterdi. Cerrahi düzeltme, halka anüloplasti ile TV’nin ön ve arka yaprakçıklarının yaprakçıklar üzerindeki geniş çaplı debridmanı ve monokülerpidizasyonundan oluşuyordu. TTE’de eser TV yetmezliği ortaya çıkmıştır. Postoperatif dönem sorunsuz geçti ve hasta 6 haftalık antibiyotik tedavisinden sonra taburcu edildi. TVIE operasyonları düşük morbidite ve mortalite ile gerçekleştirilebilir. Septik pulmoner emboli, büyük vejetasyonlar ve başarısız medikal tedaviler TVIE için erken operasyon için önemli endikasyonlardır. Daha erken cerrahi düzeltme, TV onarımı şansının artmasına ek olarak, pulmoner ve sistemik emboli ve TV yaprak dokusunun daha fazla tahribatını önleyecektir.

Anahtar Kelimeler: Triküspit kapak enfektif endokarditi, kapak onarımı, septik pulmoner emboli


Çağla Canbay, Ömer Ali Sayın, Onur Selçuk Göksel, İhsan Bakır. Do you 'Resect' or 'Respect' ?. . 2018; 1(1): 40-42

Corresponding Author: Çağla Canbay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019 ICVSR All Rights Reserved
Home        |        Contact
LookUs & OnlineMakale